80s toys - Atari. I still have
19-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Không trình bày nhiều đi thẳng vào code luôn :3
Bảng điều khiển > Thiết kế > Cài đặt bố trí > Diễn đàn > Danh sách bố trí tin nhắn


Code đã được cắt bỏ 1 số thứ nhưng vẫn tương đối giống bản gốc 80% ae ai thích thì dùng k dùng thì nó vẫn còn đấy :v
Chúc các bạn thành công
Nguồn: b0ysh0ck_hn
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->