19-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

B1: Vào đây để thay đổi proxy.
Tìm proxy của Indonesia.
Đối với Chrome:
Cài đặt=>cài đặt nâng cao=>thay đổi thiết lập proxy=>LAN settings=> check vào ô uses proxy server for your LAN, điền địa chỉ và cổng:
Ví dụ: 222.124.35.118:8080
Thì điền address là:
222.124.35.118, port là 8080.
Đối với Mozilla Firefox:
Tools=>options=>advanced tab=>network tab=>settings.
Đánh dấu vào uses manual proxy configuration rồi làm tương tự.
B2: vào Facebook=>thiết lập tài khoản=>ngôn ngữ bahasa indonesia lên dòng nama (name).
=>click vào sunting điền tên muốn đổi ở đầu tiên, ô 2 và 3 xoá, bỏ tick ô 4, điền pw ô 5 rồi nhấn simpan perubaha(xác nhận)
B3: tại dòng dưới cùng (bahasa)chọn sunting đổi lại ngôn ngữ TV vậy là xong!
Nếu đổi không được thì
Login fb=>đổi language=> đổi proxy=>đổi tên.
Hết.
Nguồn: trên mạng.
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->

Pair of Vintage Old School Fru