20-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

- Dán Footer
<!--parser:xtscript-->
var $tt=<xt:country type="2"/>
if Vietnam==$tt
print {{
<style>div[id*=st][style]{display:none !important}</style>
}}
endif
<!--/parser:xtscript-->

Copy code


Anh em dùng cẩn thận. Bị phát hiện là wap sập ngay (vi phạm điều khoản sử dụng)
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->

Lamborghini Huracán LP 610-4 t