XtGem Forum catalog
» » » Who read - Modules lượt xem chuẩn cho JohnCMS
Bạn phải để Bình luận
11-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Mod lượt xem này không phải Reshare đâu nha.
Cái này mình cũng phát hiện lâu rồi, hôm nai rãnh nên mới nhớ ra nó có sẵn hết trong Johncms gốc, khỏi add data làm gì
Nó sẽ tính lượt xem thật sự những ai đã xem topic của bạn. Tránh view ảo và không tính lượt xem của khách truy cập đâu nha => muốn view nhiều thì user phải nhiều . Chỉ hợp làm forum chứ blog thì chắc chắn ko dùng rồi
Đầu tiên vào incfiles > classes > counters.php và thêm hàm này vào

<?php
static function forum_read($id)
    {
        
$count mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `cms_forum_rdm` WHERE `topic_id`='$id'"), 0);
        
$out '<a href="'.core::$system_set['homeurl'].'/forum/index.php?id='.$id.'&amp;act=who&amp;mod=read">Đã xem '.$count.'</a>';
        return 
$out;
}
?>

Copy code

Sau đó vào forum > includes > who.php
tiến hành tìm

<?php
if ($id) {
?>

Copy code

thêm vào ngay sau nó

<?php
switch($mod):
    default:
?>

Copy code

tìm típ

<?php
echo '<p><a href="index.php?id=' $id '">' $lng_forum['to_topic'] . '</a></p>';
?>

Copy code


thêm vào sau nó

<?php
break;

  case 
'read':
    
$req mysql_query("SELECT * FROM `cms_forum_rdm` WHERE `topic_id`='$id' ORDER BY `time` DESC");
    if (
$count mysql_num_rows($req)) {
        echo 
'<div class="phdr"><b>Đã xem chủ đề</b></div>';
        while (
$res mysql_fetch_assoc($req)):
             echo 
'<div class="list1">'.MauNick($res[user_id]).' đã xem '.functions::display_date($res[time]).'</div>';
        endwhile;
    } else {
        echo 
'<div class="bmenu"><p>' $lng['list_empty'] . '</p></div>';
    }

    echo 
'<div class="phdr">' $lng['total'] . ': '.$count.'</div>';
  break;
endswitch;
?>

Copy codeXong giờ bạn chỉ cần dùng hàm counters::forum_read() là nó hiển thị lượt xem. truyền 1 tham số là id của topic
ví dụ

<?php
counters
::forum_read($res['id']);
?>

Copy code


Nguồn: Ovigame.me
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->