XtGem Forum catalog
» » » [WapEgo] Code hiện số người kết bạn
Bạn phải để Bình luận
19-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

{%set usms=api.u.get(api.user_id)|join(',')|split(',')[6]%}{%if usms>=1%}{%set ssms%}<div class="menu"><a href="friends.php?ses={{ses}}&id=invites" style="color:red">Bạn có {{usms}} lời mời kết bạn</a></div>{%endset%}{%endif%}
 
{{ssms|raw}}

Copy code
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->