XtGem Forum catalog
» » » [Wap4][Share] Code phân trang đẹp và dễ dễ biến
Bạn phải để Bình luận
02-12-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Code này Phân Trang wap4 ra có kiểu Trang kế, Trang trước nhưng mình không biết cách tạo danh sách Trang kiểu "<< 1 2 3 ... 7 8 9 >>" cái dấu "..." đó thì bó tay
Code này ngồi vọc, phá bấm thí đại thử ai dè xài được nên xài luôn :D

/(main list file):
{% if pages|length > 1 %}
<div class="pagination" align="center">
{% if current_page - 1 != 0 %}
<a href="/trang/{{ current_page - 1 }}" alt="Trang trước" title="Trang trước" class="next page-numbers">&lt;&lt;</a>{% endif %}{% for page, link in pages %}{% if page == current_page %}
<span class="page-numbers current">{{page}}</span>{% elseif page == '...' %}
<span class="page-numbers current">{{page}}</span>
{% else %}
<a class="page-numbers" href="{{ link }}" title="Trang {{page}}" alt="Trang {{page}}">{{ page }}</a>{% endif %}{% endfor %}
{% if current_page != pages|last %}
<a href="/trang/{{ current_page + 1 }}" title="Trang Kế" alt="Trang Kế" class="next page-numbers">&gt;&gt;</a>{% endif %}
</div>{% endif %}

Copy code


/category (search)
{% if pages|length > 1 %}
<div class="pagination" align="center">
{% if current_page - 1 != 0 %}
<a href="{{ current_page - 1 }}" alt="Trang trước" title="Trang trước" class="next page-numbers">&lt;&lt;</a>{% endif %}{% for page, link in pages %}{% if page == current_page %}
<span class="page-numbers current">{{page}}</span>{% elseif page == '...' %}
<span class="page-numbers current">{{page}}</span>
{% else %}
<a class="page-numbers" href="{{ link }}" title="Trang {{page}}" alt="Trang {{page}}">{{ page }}</a>{% endif %}{% endfor %}
</div>
{% endif %}

Copy code


2 code này khác nhau nha, mình k làm Trang kế trong /category được vì nó dùng href dồng dạng nên thay luôn category thành số Trang nên xoá rồi, công 2 code trên rồi dán theo đúng file yêu cầu là xong :)
Còn về mấy cái class thì các bạn tự chỉnh sửa lại theo css của các bạn nhé! :)
Ai dùng xin 1 Like :D
02-12-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Demo: http://videosvn.tk
Tổng số 2 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->