Disneyland 1972 Love the old s
» » » [Wap4] Share code Like/lượt xem bài viết cho Wap4
Bạn phải để Bình luận
03-12-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Code Like và lượt xem này dành cho Blog Bkit Wap4 nhé
Code lượt xem bài viết cho wap4.co, chỉ cần dán vào nơi nào muốn hiển thị là ok nhé, đơn giản, gọn, lẹ

{# lấy url bài viết #}
{% set uri = get_uri_segments()|join('/') %}

{% set view = get_data('view'~uri,1,1).0 %}

{# lưu lượt xem #}
{% if view.id %}{% set bkit = update_data_by_id('view'~uri,view.id,view.data+1) %}{% else %}{% set bkit = save_data('view'~uri,'1') %}{% endif %}

{# hiển thị lượt xem #}

Lượt Xem: {{get_data('view'~uri,1,1).0.data}}

Copy code


còn đây là code like bài viết, cứ việc copy rồi dán vào chỗ nào mình thích là xong nhé. Mỗi trình duyệt chỉ like bài viết được 1 lần, nếu muốn like lần nữa thì xoá cooke rồi like lại.

{% set uri = get_uri_segments()|join('/') %}

{% set like = get_data('like'~uri,1,1).0 %}
{% if get_get('like')=='true' and not (uri in get_cookie('like')) %}
{% set bkit = set_cookie('like',get_cookie('like')~'@'~uri) %}
{% if like.id %}{% set bkit = update_data_by_id('like'~uri,like.id,like.data+1) %}{% else %}{% set bkit = save_data('like'~uri,'1') %}{% endif %}
{% endif %}

Like: {{get_data('like'~uri,1,1).0.data|default(0)}}

Copy code


Còn code này ngon hơn 1 tí, khi click 2 lần sẽ unlike
{% set uri = get_uri_segments()|join('/') %}

{% set yeu = get_data('yeu'~uri,1,1).0 %}
{% if get_get('yeu')=='true' %}
{% if uri in get_cookie('yeu') %}
{% set bkit = set_cookie('yeu',get_cookie('yeu')|replace({(uri):'','@@':'@'})) %}
{% set bkit = update_data_by_id('yeu'~uri,yeu.id,yeu.data-1) %}
{% else %}
{% set bkit = set_cookie('yeu',get_cookie('yeu')~'@'~uri) %}

{% if yeu.id %}{% set bkit = update_data_by_id('yeu'~uri,yeu.id,yeu.data+1) %}{% else %}{% set bkit = save_data('yeu'~uri,'1') %}{% endif %}
{% endif %}
{% endif %}

yeu: {{get_data('yeu'~uri,1,1).0.data|default(0)}}

Copy code


Đây chỉ là những code cơ bản, các bạn đem về trang trí thêm cho lung linh hơn. Từ đây cũng có thể chế ra code bày tỏ cảm xúc giống facebook vậy
Đã chỉnh sửa bởi: LeYTi
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->