» » » [TUT] Cách Mod Auto hồi HP game Ngọc Rồng Online
Bạn phải để Bình luận
08-09-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

I.CHUẨN BỊ

1.Phần mềm cần thiết
Phần mềmcác bạn cần gồm:
- Minicommander
- NTHDecompile hoặc JClassMe
- Bytecode Editor(BE, khuyên dùng bản Deepserch)
- Mobile Eclipse 1.6.2 và phần mềm tiền kiểm tra Preverify.
Các thứ này trên mạng rất nhiều
mình sẽ không upload lại.Chức năng các bạn tự tìm hiểu.

2.Kiến thức cần có
Đã hiểu qua vài đối tượng MIDlet, Display, Command, Form, Thread và viết code java thành thạo.

II.THỰC HIỆN
1.Xác định class cần sửa và cần dùng
- Đầu tiên là phải tìm MIDlet của game để lấy đối tượng Display,không cần tìm các bạn đọc file manifest và biết nó là GameMidlet. Tìm được MIDlet rồi bạn cần xem có biến nào đại diện cho chính nó bằng cách decomplie và bạn sẽ thấy đó là biến c :

[TUT] Cách Mod Auto hồi HP game Ngọc Rồng Online
[Mở ảnh]


- Tiếp đó là tìm Canvas trong game,sau khi cài đặt bằng cách dùng BE tìm từ khóa "KeyPressed" bạn sẽ thấy class main.a
Hãy xem có biến static nào đại diện cho chính nó không bằng cách decomplie và bạn thấy đó là g.

[TUT] Cách Mod Auto hồi HP game Ngọc Rồng Online
[Mở ảnh]


- Cuối cùng là class chứa phương thức gửi lời thoại của nhân vật đến server. Các bạn dùng BE tìm từ "Send chat" và biết phương thức post lời thoại b(String s) trong class ca.
2.Viết Class chức năng
- Các bạn viết một class mới tên là chat như mẫu mình upload bên dưới. Đây là class đơn giản và ngắn gọn nhất có thể viết đủ chức năng auto bơm HP nó có phương thức static exe(String input) tiện gọi và sử dụng để đảm bảo ít phải sửa bằng BE (hay lỗi)
Ở đây có 2 mẫu code: 1 sẽ liên tục kiểm tra HP và ăn đậu nếu đến giới hạn và 1 lặp lại theo thời gian giống như auto chat.Bạn viết và biên dịch mâu nào tùy mục đích của bạn.Bạn cũng có thể kết hợp cả hai lại với nhau bằng cách dùng 2TextField để cài thời gian và % HP giới hạn và 1choicegroup để chọn cách thức bơm HP - điều này tôi sẽ để các bạn tự làm và có cơ hội thực hành.
3.Sử dụng Class đã viết
- Cuối cùng là giải nén game vào thư mục res/ để cùng với src/ complie src đã viết thành class sau đó mở class ca đã tìm được kia mở phương thức có từ "Send chat" thêm vào 2 dòng lệnh đầu tiên: aload_1
invokestatic chat/exe(Ljava/lang String;)V
-Preverify các class tạo ra và class ca đã sửa rồi nén chúng vào game.
Xong.


Nguồn: vodanh9x
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->

Old school Easter eggs.