Polly po-cket
» » » Thơ Chế Tây Tiến Thí Sinh Đại Học 97
Bạn phải để Bình luận
28-11-2016#
admin offline * MinhNP (Mod)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Bộ đã sai rồi chín bảy ơi
Nhớ về xét tuyển nhớ chơi vơi
Đi thi nắng gắt ai không mỏi
Đợi điểm khi về mạng sập chơi..!
Sàn lên khấp khuỷu sàn thăm thẳm
Xếp hạng tăng nhanh chỉ kêu trời
Ngàn đứa lên cao , ngàn đứa xuống
Nào ai đã đỗ sẽ mừng thôi
Cậu bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên xét tuyển bỏ quên đời
Chiều chiều nghĩ phận muốn gầm thét
Đêm đêm facebook lại dọa người
Thương ôi! chín bảy bị hun khói
Bạch trâu- mùa em chẳng được chơi!!
Giáo dục bừng lên hội đuốc hoa
Kìa thay đổi mới tự bao giờ
Khèn lên man điệu đầy điểm thấp
Nhạc về đồng ruộng xây hồn thơ
Người đi ra đảo chiều sương ấy
Có thấy hồn lau nẻo bến bờ
Có nhớ phụ huynh ngồi thương xót
Ba lô khoác vội chà tiễn đưa
Chín bảy đoàn trâu không thèm khóc
Da đen hóa bạch dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua cho bộ
Đêm mơ đại học trái ngọt thơm
Rải rác năm nay đầy bất cập
Thí nghiệm thôi chẳng tiếc đời xanh
Điểm cao vẫn trượt em bỏ học
Trâu bạch gầm lên khúc độc hành
Chín bảy năm nay không hẹn ước
Đường đi nghĩa vụ một chia phôi
Ai xem chín bảy đều sẽ thấy
Đỗ rồi cũng mệt… khổ trượt thôi!!
Nguồn: susuic10@ gmail.com
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->