Duck hunt
» » » [Share] Shop Avatar cho JohnCMS
Bạn phải để Bình luận
19-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Demo:

[Share] Shop Avatar cho JohnCMS
[Mở ảnh]


- Code này cũng ko hot lắm, vì topic die link nên mình tách ra và share lại cho ae dùng.
- Thích hợp cho các bạn nào làm mạng xã hội.
- Gồm shop quần,áo... và thêm item vào shop cho admin (/shop/shop.php) .
- Yêu cầu mod cộng tiền cho thành viên mới, mặc định khi import data các thành viên cũ sẽ dc tặng 5000d.
* HDSD:
- Upload zip lên root (thư mục gốc) host và unzip.
- Vào .htaccess chính thêm code này vào chỗ thích hợp (vd dòng cuối), nếu bạn mod rewrite rồi thì bỏ RewriteEngine On trong đoạn dưới nhé:
RewriteEngine On  
RewriteRule ^avatar/([0-9]*).png$ avatar.php?u=$1 [L]

Copy code

- Mặc định khi vào shop thì avatar của các bạn tự hiển thị rồi, mình sẽ hd các bạn hiển thị avatar vào forum, chatbox hay chỗ khác các bạn thêm tương tự:
Vào /forum/index.php tìm:
<?php
if (file_exists(('../files/users/avatar/' $res['user_id'] . '.png')))
{
echo 
'<img src="../files/users/avatar/' $res['user_id'] . '.png" width="32" height="32" alt="' $res['from'] . '" />';

Copy code


if (file_exists(($rootpath.'files/users/avatar/' . $res['user_id'] . '.png'))) {
echo '<img src="../files/users/avatar/' . $res['user_id'] . '.png" width="15" height="15" alt="'.$res['from'].'" border="1" />';

Copy code

Thay lại thành:
if (file_exists(('../avatar/' . $res['user_id'] . '.png')))
{
echo '<img class="avatar_vina" src="'.$home.'/avatar/' . $res['user_id'] . '.png" alt="'. $res['from'] . '" />';

Copy code

- Sau khi thêm đồ vào shop bạn vào /images/loaisp/ import/upload các file ảnh png mà hồi nãy ae điền nhé. VD: id: 69, loaisp: toc thì bạn sẽ import/upload file /images/toc/69.png
Mod cộng tiền cho thành viên mới:
- Vào registration.php tìm:
mysql_query("INSERT INTO `users` SET
            `name` = '" . mysql_real_escape_string($reg_nick) . "',
            `name_lat` = '" . mysql_real_escape_string($lat_nick) . "',

Copy code

Thay lại thành:
mysql_query("INSERT INTO `users` SET
            `name` = '" . mysql_real_escape_string($reg_nick) . "',
            `name_lat` = '" . mysql_real_escape_string($lat_nick) . "',
            `tien` = '5000',

Copy code

- Chúc các bạn thành công.
Nguồn: hoichemgio9x

Download: Shop_Avatar_HoiChemGio9x.zip
Đã chỉnh sửa bởi: LeYTi
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->