XtGem Forum catalog
» » » [Share] Script Ban IP (Cấm IP) - Không cho truy cập trang
Bạn phải để Bình luận
23-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Chức năng: cấm ip (không cho ip đó truy cập trang)
HDSD: thay ip vào sau banned_ip
Vd: banned_ip[0] = '11.111';  => banned_ip[0] = '113.79.69.41'; 

Copy và dán vào head hoặc footer:
<script src=" http://mincode.awardspace.com/code/addr.php&quot; type="text/javascript"/> 
<script type="text/javascript"> 
var banned_ip = new Array(); 
banned_ip[0] = '11.111'; 
banned_ip[1] = '22.34.56.7'; 
banned_ip[2] = '12.44.56.788'; 
banned_ip[3] = '11.22'; 
var mes_bi = "Hệ thống đã BanIP (Cấm IP) của bạn :( xin lỗi vì sự bất tiện này! Vui lòng quay lại sau"; 
for0 { 
eval0; 
if (re.test(mc_user_ip)) 

document.write'<styletype="text; 
document.write('BODY{display:none;}'); 
document.write'<\; 
alert(mes_bi); 
break; 


</script>

Copy code
Đã chỉnh sửa bởi: LeYTi
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->