80s toys - Atari. I still have
» » » [Share] Đổi màu nick thành viên cho JohnCMS
Bạn phải để Bình luận
10-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Code này này thấy chưa đại ka nào share nên mình xin chia sẽ với anh em nhé,pro đừng chém nhé
Yêu cầu wap đã mod functions màu nick,nếu chưa mod thì cũng làm tương tự nhé.
Đầu tiên gõ đoạn này vào data nhé
ALTER TABLE users ADD mau_nick text NOT NULL;
Copy code

Tiếp tục vào incfiles/func.php
thay toàn bộ code function màu nick thành code này nhé
function nick($id, $mod = false) {
$ban = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `cms_ban_users` WHERE `user_id` = '" . $id . "' AND `ban_time` > '" . time() . "'"), 0);
$user = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `id` = '" . $id . "'"));
if($ban > 0) {
$out .= '<font color="black">'.($mod == 1 ? '<small>' : '<b>').'<s>' . $user['name'] . '</s>'.($mod == 1 ? '</small>' : '</b>').'</font>';
} else {
if(!empty($user[mau_nick])) {
$font = '<font color="'.$user[mau_nick].'">';
$out .= ''.$font.'' . $user['name'] . '</font>';
} else {
$out .= '' . $user['name'] . '';
}
}
return $out;
}

Copy code


ai chưa có file func.php thì tự tạo rồi up vào.
Tiếp tục up file doimau.php lên thư mục mod nhé
Chạy đường dẫn để thay màu nick
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->