» » » [Share] Những thẻ meta Cần thiết cho Wap4.Co
Bạn phải để Bình luận
02-12-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Chắc hẳn các bạn sử dụng wap4.co sẽ biết chức năng chính của wap4 là vsp và avsp, sau đây là code các thẻ meta Cần thiết

<meta itemprop="name" content="{{ data.fulltitle }}"/>
<meta itemprop="thumbnailUrl" content="{{ data.thumb_url }}"/>
<meta itemprop="duration" content="{{ data.duration|gmdate('H:i:s') }}"/>
<meta itemprop="uploadDate" content="{{ data.upload_date|date('Y M d') }}"/>

Copy code

Trong 4 thẻ trên, thẻ thứ nhất mình vẫn không rõ nhưng chắc là khai báo tên trang (Có thể khi Share facebook sẽ lấy tên được khai báo trong này, mình k chắc lắm)
Thẻ thứ hai là khai báo ảnh đại diện khi Share trên fb hoặc show ra khi tìm kiếm trên google
Tiếp thẻ thứ 3 là thẻ khai báo độ dài video
Thẻ 4 là thẻ ngày up video.

Vẫn còn một thẻ nữa nhưng bạn nào dùng thì cứ dùng, thẻ div này đặt trong <body> nhé! Chức năng của nó là khai báo video khi bot google vào và thu thập thông tin Trang, 4 thẻ meta trên nên để bên trong thẻ div này để khi index google thì bot có thể dễ dàng lấy ảnh đại diện và độ dài video
<div itemprop="video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject">
Copy code


Mình k chắc các code trên đúng chức năng lắm nhưng các bạn cứ dùng, tìm hiểu thêm thì google có hết *
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->

Disneyland 1972 Love the old s