Teya Salat
» » » [Share] Mod TOP #1 #2 #3... bài viết cho JohnCMS
Bạn phải để Bình luận
26-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Thường thì mã nguồn Johncms mặc định bài viết đầu tiên là #1,tiếp đến là #2 và ....#max. Đối với code này thì bài viết đầu tiên sẽ là TOP,đến #1,#2... 

Bắt đầu nào. Mở forum/index.php 

Tìm đoạn này: 

#'.$count.'
Copy code


Thay thành: 

'.(($start $i) != 1 ? '#<b>'.(($start $i)-1).'</b>':'TOP').'
Copy code


Các bạn cũng có thể xóa đoạn này đi: 

$count = $start $i; 
Copy code


Ok rồi :)
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->