pacman, rainbows, and roller s
» » » [Share] Mod Tag nick user cho JohnCMS
Bạn phải để Bình luận
30-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Mod tag này rất đơn giản.
Mô tả: Tag được tất cả mọi người nếu user đó tồn tại.Tags này không có thông báo nếu bạn nào thích có thể tự thêm vào luôn nhé :)

Đầu tiên tạo function
function tagsthanhvien($var){
$csdl=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from users where name='{$var}'"));
if(mysql_num_rows(mysql_query("select * from users where name='{$var}'"))==0){
$nickname='@'.$var.'';
} else {
$nickname='<a href="../users/profile.php?user='.$csdl['id'].'">@'.$csdl['name'].'</a>';
}
return $nickname.' ';
}

Copy code


Bước tiếp theo vào
/incfiles/classes/bbcode.php các bạn tìm đến đoạn
public static function tags($var)
{
$var=$var.' ';

Copy code


Thêm vào bên dưới nó.

$var = preg_replace('#@(.*?)\s#se',"''.tagsthanhvien('$1').''",$var);
$var=trim($var);

Copy code


Chúc các bạn thành công !!
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->