Polaroid
» » » [Share] Mod đính kèm nhiều tập tin trong 1 bài viết
Bạn phải để Bình luận
10-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Các bạn mở file forum/includes/addfile.php tìm:
$exist = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*)FROM `cms_forum_files` WHERE `post` = '$id'"), 0);
if($exist){
echofunctions::display_error($lng_forum['error_file_uploaded']);
require('../incfiles/end.php');
exit;
}

Copy code

Các bạn để ý đoạn này:
$exist = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*)FROM `cms_forum_files` WHERE `post` = '$id'"), 0);
Copy code
Đoạn , 0 chính là số tập tin được giới hạn trong 1 bài viết. Các bạn thay số 0 thành số tập tin mà bạn muốn có tối đa trong 1 bài viết(Lưu ý: Nếu đặt là 1 thì tập tin tối đa là 2)
Còn nếu muốn add không giới hạn tập tin trong 1 bài viết thì bạn xóa đoạn code trên đi nhé
Tiếp theo các bạn mở forum/index.php và tìm:
$fres = mysql_fetch_assoc($freq);
Copy code

Thay thành
while($fres = mysql_fetch_assoc($freq)){
Copy code

Tìm tiếp
$file_id = $fres['id'];
Copy code

Thêm bên dưới
Thế là xong rồi, các bạn có thể đính kèm thoải mái mà không bị khống chế nữa nhé ;D
Lưu ý: Nếu không thấy thì tìm đoạn tương tự.
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->