Old school Easter eggs.
» » » [Share] Mod icon trước nick cho JohnCMS
Bạn phải để Bình luận
03-09-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Mod icon trước nick cho mã nguồn johncms

[Share] Mod icon trước nick cho JohnCMS
[Mở ảnh]


[Share] Mod icon trước nick cho JohnCMS
[Mở ảnh]


[Share] Mod icon trước nick cho JohnCMS
[Mở ảnh]


Đính kèm 3 file đó và img-shopvip.zip, data-shopvip.sql, code-shopvip.zip
Đầu tiên tạo thư mục shop vip up code-shop vip.zip và giải nén. Và edit dạng tiền xu cho khớp với forum bạn.
Tiếp tục tải img-shopvip.zip về up lên và giải nén vào thư mục img.
Vào phpmyadmin thêm, hoặc up data-shopvip.sql bên dưới
ALTER TABLE `users` ADD `danhhieu_2` int(2) NOT NULL default 0;
Copy code

Tiếp theo vào incfiles/func.php tìm đoạn:
$out .= ''.$sn.' '.$font.'' .$user['name'] . '
Copy code

Thêm đoạn code này bên trên:
if($user['danhhieu_2'] == 4){$out .= '<imgsrc="/img/kcx.jpg" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 5){$out .= '<imgsrc="/img/kcv.jpg" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 6){$out .= '<imgsrc="/img/crazy.gif" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 7){$out .= '<imgsrc="/img/titon.gif" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 8){$out .= '<imgsrc="/img/mem.gif" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 9){$out .= '<imgsrc="/img/lua.jpg" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 10){$out .= '<imgsrc="/img/Vip.png" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 11){$out .= '<imgsrc="/img/Pro.png" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 12){$out .= '<imgsrc="/img/Vl.png" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 13){$out .= '<imgsrc="/img/Badao.png" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 14){$out .= '<imgsrc="/img/Team.png" alt=""/>';}

Copy code


- Link img-shopvip.zip
- Link data-shopvip.zip
- Link code-shopvip.zip
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->