XtGem Forum catalog
» » » [Share] Mod chỉnh sửa xu thành viên cho JohnCMS
Bạn phải để Bình luận
09-09-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

- Mod Chỉnh Sửa Xu Member Cho JohnCMS chỉ cần vào chỉnh sửa xu trong cá nhân luôn không cần phải vào PHPMYADMIN chỉnh xu nhé, cái này dành cho NEWBIE nhé.
- Mở file users/includes/profile/edit.php
- Tìm đoạn
$user['status'] = isset($_POST['status']) ? functions::check(mb_substr($_POST['status'], 0, 50)) : '';
Copy code

- Thêm vào bên dưới
$user['balans'] = isset($_POST['balans']) ? functions::check(mb_substr($_POST['balans'], 0, 500)) : '';
Copy code

- Tìm tiếp
`status` = '" . $user['status'] . "',
Copy code

- Thêm vào bên dưới
`balans` = '" . $user['balans'] . "',
Copy code

- Tìm tiếp
$lng['status'] . ': (' . $lng_profile['status_lenght'] . ')<br /><input type="text" value="' . $user['status'] . '" name="status" /><br />';
Copy code

- Nhớ xóa cái '; của đoạn vừa tìm trên rồi thêm đoạn mã dưới vào sau nó không thì lỗi đấy
Tiền xu:<br /><input type="text" value="' . $user['balans'] . '" name="balans" /><br />';
Copy code

- Nhớ sửa mã xu thành loại tiền mà forum bạn đang dùng nhé..
- Chúc thành công!
- Nguồn: NhanhNao
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->