Teya Salat
» » » [Share] Mod BOT thông báo thành viên vừa đăng ký gia nhập vào diễn đàn
Bạn phải để Bình luận
10-09-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Cái này đơn giản lắm
Code có chức năng là thông báo trên chat box thành viên mới đăng kí
Vào registration.php
tìm
<? php
$usid = mysql_insert_id();
?>

Copy code
thay bằng
<? php
$time = time();
$bot = 'Chào mừng @'.$reg_nick.' vừa gia nhập vào diễn đàn!';
mysql_query("INSERT INTO `guest` SET
`adm` = '0',
`time` = '$time',
`user_id` = '1',
`name` = 'BOT',
`text` = '" . mysql_real_escape_string($bot) . "',
`ip` = '0000',
`browser` = 'IPHONE'
");
$usid = mysql_insert_id();
?>

Copy code

-Chỗ
`user_id` = '1',
thay số 1 thành ID BOT nhé
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->