Polaroid
» » » [Share] Mod BOT Thông báo ban nick thành viên ngoài chatbox cho JohnCMS
Bạn phải để Bình luận
24-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

HDSD
- Bước 1: Tạo 1 topic mang tiêu đề: Topic Cảnh cáo và Ban nick thành viên vi phạm (Cái này tùy bạn)
- Sau đó copy id topic đó (VD: ovigame.me/forum/index.php?id=15225 thì 15225 (chính là id topic)
- Bước 2: Mở file users/includes/profile/ban.php lên và tìm đoạn:
<?php
$text 
= ' ' . $lng_ban['also_received'] . ' <span class="red">-' . $points . ' ' . $lng['points'] . '</span> ' . $lng_ban['to_karma'];
?>

Copy code


- Thêm vào bên dưới:
<?php
$botban 
= '' . $login . ' vừa cho '.$user['name'].' Ra Đảo Nghỉ Mát Nhé Cưng : D Với Lý Do '.$reason.'
Thời gian nghỉ mát là: '
.($timeval/3600).' giờ';
$idtop = '15225';
mysql_query("INSERT INTO `forum` SET
`refid` = '
$idtop',
`type` = 'm' ,
`time` = '"
 . time() . "',
`user_id` = '2',
`from` = 'BOT',
`ip` = '00000',
`browser` = 'IPHONE 5S',
`ip_via_proxy` = '"
 . core::$ip_via_proxy . "',
`soft` = '"
 . mysql_real_escape_string($agn1) . "',
`text` = '"
 . mysql_real_escape_string($botban) . "'
"
);
$fadd = mysql_insert_id();
mysql_query("UPDATE `forum` SET
`time` = '"
 . time() . "'
WHERE `id` = '
$idtop'
"
);
?>

Copy code


- Thay 2 ở `user_id` = '2', thành id BOT của bạn.
Thay $idtop = '15225'; thành id topic bạn vừa tạo ở Bước 1.

Chúc bạn thành công :D
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->