XtGem Forum catalog
» » » [Share] Mod bài viết cùng chuyên mục cho JohnCMS 6.1.2
Bạn phải để Bình luận
31-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Yêu cầu - tương thích: JohnCMS 6.1.2
HDSD: mở forum/index.php, thêm code sau vào chỗ muốn hiển thị:
$req = mysql_query("SELECT * FROM `forum` WHERE `type`='t' AND `refid`='$type1[refid]' AND `id`!='$id' ORDER BY RAND() LIMIT 5");
$total = mysql_num_rows($req);
if($total!=0) {
echo '<div class="phdr"><i class="fa fa-dashboard"></i> <b>Bài viết cùng chuyên mục:</b></div>';
while ($res = mysql_fetch_assoc($req)) {
echo '<div class="menu"><a href="index.php?id=' . $res['id'] . '">' . bbcode::tags($res['text']) . '</a></div>';
++$i;
}
}

Copy code

Demo: JohnCMS 6.1.2 Mod hiển thị bài viết cùng chuyên mục
Nguồn: VnMaster
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->