XtGem Forum catalog
» » » [Share] JavaScript ngày giờ chuẩn cho wap/web
Bạn phải để Bình luận
18-10-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

JavaScript Hiển thị ngày giờ cực chuẩn nhé :D leech được bên zcode, thấy cũng khá giống với các js ngày giờ khác nên chắc là cũng k có nguồn * js này trên sololearn cũng có đó, nếu bạn nào muốn học về wap/web thì lên sololearn.com học trực tuyến nhé :) (yêu cầu phải có trình độ tiếng Anh Yaoming )

<script type="text/javascript">
function refrClock()
{
var d=new Date();
var s=d.getSeconds();
var m=d.getMinutes();
var h=d.getHours();
var day=d.getDay();
var date=d.getDate();
var month=d.getMonth();
var year=d.getFullYear();
var days=new Array("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ 3","Thứ 4","Thứ 5","Thứ 6","Thứ 7");
var months=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12");
var am_pm;
if (s<10) {s="0" + s}
if (m<10) {m="0" + m}
if (h>12) {h-=12;AM_PM = "PM"}
else {AM_PM="AM"}
if (h<10) {h="0" + h}
document.getElementById("clock").innerHTML=days[day] + " Ngày " + date + " Tháng " + months[month] + " Năm " + year + " Bây giờ là "+ " [" + h + ":" + m + ":" + s + "] " + AM_PM;
setTimeout("refrClock()",1000);
}
refrClock();
</script>

Copy code
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->