» » » [Share] JavaScript Flash Neon Text - Hiệu ứng chữ Neon cực đẹp
Bạn phải để Bình luận
05-12-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Flash Neon này là script, code khá hay, khá đẹp và mình đang dùng ở footer của vnmaster.yn.lt, loại text effect này bây giờ khá phổ biến và sử dụng rộng rãi nên mình share luôn, code bên dưới thay var message VnMaster.Yn.Lt thành text bạn muốn để nhé

<script language="JavaScript1.2">
/Flashing Neon /
var message="VnMaster.Yn.Lt"
var neonbasecolor="white"
var neontextcolor="red"
var neontexsize="5"
var neontextcolor2="#3090C7"
var flashspeed=50                        // speed of flashing in milliseconds
var flashingletters=2                        // number of letters flashing in neontextcolor
var flashingletters2=15                    // number of letters flashing in neontextcolor2 (0 to disable)
var flashpause=0                        // the pause between flash-cycles in milliseconds
///No need to edit below this line/////
var n=0
if (document.all||document.getElementById){
document.write('<b>')
document.write('<font color="'+neonbasecolor+neontexsize+'">')
for (m=0;m<message.length;m++)
document.write('<span id="neonlight'+m+'">'+message.charAt(m)+'</span>')
document.write('</font>')
document.write('</b>')
}
else
document.write(message)
function crossref(number){
var crossobj=document.all? eval("document.all.neonlight"+number) : document.getElementById("neonlight"+number)
return crossobj
}
function neon(){
//Change all letters to base color
if (n==0){
for (m=0;m<message.length;m++)
crossref(m).style.color=neonbasecolor
}
//cycle through and change individual letters to neon color
crossref(n).style.color=neontextcolor
if (n>flashingletters-1) crossref(n-flashingletters).style.color=neontextcolor2
if (n>(flashingletters+flashingletters2)-1) crossref(n-flashingletters-flashingletters2).style.color=neonbasecolor
if (n<message.length-1)
n++
else{
n=0
clearInterval(flashing)
setTimeout("beginneon()",flashpause)
return
}
}
function beginneon(){
if (document.all||document.getElementById)
flashing=setInterval("neon()",flashspeed)
}
beginneon()
</script>

Copy code
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->

Polaroid