XtGem Forum catalog
» » » [Share] Code tự động chuyển hướng đến link khác khi nhận ra thiết bị di động
Bạn phải để Bình luận
23-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Chức năng đó là khi truy cập vào trang web này nó sẽ tự động chuyển hướng người dùng đến một trang khác do bạn đã đặt trước khi họ truy cập bằng thiết bị di động!

PHP
function isMobile(){if (isset($_SERVER["HTTP_X_WAP_PROFILE"]))return true;if (preg_match("/ wap.|.wap/i", $_SERVER["HTTP_ACCEPT"]))return true;if (isset($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])){$userAgents = array("midp", "j2me", "avantg", "docomo", "novarra", "palmos","palmsource", "240x320", "opwv", "chtml", "pda","mmp\/", "mib\/", "symbian", "wireless", "nokia","hand", "mobi", "phone", "cdm", "up.b", "audio", "SIE-", "SEC-","samsung", "mot-", "mitsu", "sagem", "sony", "alcatel","lg", "erics", "vx", "NEC", "philips", "mmm", "xx", "panasonic","sharp", "wap", "sch", "rover", "pocket", "benq", "java", "pt","pg", "vox", "amoi", "bird", "compal", "kg", "voda", "sany","kdd", "dbt", "sendo", "sgh", "gradi", "jb", "dddi", "moto","Opera Mobi", "Opera Mini");$userAgents = implode("|", $userAgents);if (preg_match("/$userAgents/i", $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]))return true;}return false;}if (isMobile()){header("HTTP/1.1 302 Found");header("Location: http://vnmaster.yn.lt");exit(0);}
Copy code


JavaScript:
<script type="text/javascript">var ua = navigator.userAgent.toLowerCase();var arrMobi = new Array("midp", "j2me", "avantg","docomo", "novarra", "palmos","palmsource", "240x320", "opwv", "chtml", "pda","mmp/","mib/", "symbian", "wireless", "nokia","hand", "mobi", "phone", "cdm", "up.b", "audio", "sie-", "sec-","samsung", "htc", "mot-", "mitsu", "sagem", "sony", "alcatel","lg", "erics", "vx", "nec", "philips", "mmm", "xx", "panasonic","sharp", "wap", "sch", "rover", "pocket", "benq", "java", "pt","pg", "vox", "amoi", "bird", "compal", "kg", "voda", "sany","kdd", "dbt", "sendo", "sgh", "gradi", "jb", "dddi", "moto", "opera mobi", "opera mini");isMobile = false;for(i = 0; i < arrMobi.length; i ) {if(ua.indexOf(arrMobi[i]) != -1) {isMobile = true;break;}}if(isMobile)location.href = " http://vnmaster.yn.lt";</script>
Copy code
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->