The Soda Pop
» » » [Share] Code tìm kiếm Google ngay trên wap/web
Bạn phải để Bình luận
24-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Demo:

[Share] Code tìm kiếm Google ngay trên wap/web
[Mở ảnh]


[Share] Code tìm kiếm Google ngay trên wap/web
[Mở ảnh]<script><br />
  (function() {<br />
    var cx = '004125272039493779485:1mntszdm2ss';<br />
    var gcse = document.createElement('script');<br />
    gcse.type = 'text/javascript';<br />
    gcse.async = true;<br />
    gcse.src = (document.location.protocol == 'https:' ? 'https:' : 'http:') +<br />
        '//www.google.com/cse/cse.js?cx=' + cx;<br />
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0">;<br />
    s.parentNode.insertBefore(gcse, s);<br />
  })();<br />
</script><br />
<gcse:search></gcse:search>

Copy code


HDSD: xóa <br />
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->