Lamborghini Huracán LP 610-4 t
» » » [Share] Code nhận diện hệ điều hành của Khách
Bạn phải để Bình luận
23-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Mình thấy trên mạng hiện nay share rất nhiều code nhận diện hệ điều hành nhưng chẳng cái nào ra hồn, toàn lung tung cả lên ngay cả khi dùng PHP hay JavaScript. Nay mình xin share code nhận diện hệ điều hành Ver 1.0 by Wapka International. Code này không chỉ dùng cho Wapka mà dùng cho tất cả các trang web khác vì nó dùng JavaScript chạy trên nền SCIENT hay vì chạy trên server như khi dùng PHP, thật ra code có thể tùy biến thành PHP rất dễ dàng nhưng mình chỉ share phiên bản bằng JS!
Demo: http://demo03.wapka.mobi/site_100.xhtml
Chức năng:
Nhận diện hầu hết các hệ điều hành thông dụng hiện nay:
- Android
- IOS
- Window Phone
- Window PC
- Java
Bạn đang dùng hệ điều hành <script type="text/javascript"> var infophone=navigator.userAgent.toLowerCase(); 
cutinfo=infophone.split('\(')[1].split('\)')[0]; 
cutinfo2=cutinfo.replace(/;/ig,''); 
if(cutinfo2.match(/(windows phone)/ig)) {var hdh='Windows Phone';} 
else {if(cutinfo2.match(/(android)/ig)) {var hdh='Android';} else {if(cutinfo2.match(/(os|iphone|ipad)/ig)) {var hdh='IOS';} else {if(cutinfo2.match(/(windows)/ig)) {var hdh='Windows PC';} else { var hdh='Java';};};};}; document.write('' hdh ''); 
</script>

Copy code

Lưu ý: đây chỉ là code script cơ bản, bạn có thể tùy biến nó theo mục đích sử dụng!
Cơ chế hoạt động: dùng hàm navigator.userAgent.toLowerCase()

để lấy thông tin điện thoại sau đó cắt ra phần thông tin cần thiết để đưa vào thuật toán nhận diện. Mình đã lấy thông tin rất nhiều máy từ đời thấp như Nokia 3110c, 2680, 2600, 2700, 301, 208,... cho đến các smartphone cao cấp như Galaxy s6, Iphone 6 và 6s, Lumia 730, 830, 640,.... để tạo ra thuật toán khá là chính xác!

Nguồn: DuyPoppy
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->