The Soda Pop
» » » [Share] Code mã hóa và giải mã kí tự cực Cool
Bạn phải để Bình luận
25-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

- Bộ code mã hoá ký tự được viết bởi KusDinks. Code khá đơn giản dễ hiểu,dễ sửa . hỗ trợ các bạn trong quá trình tạo lập wapsite.

Đặc biệt có mã hoá từ html -> filelist ,rất có ích cho những ai sửa hoặc viết fl mà không muốn những ký tự đặc biệt lằng nhằng.
Demo: http://vnmaster.yn.lt/giai-tri/ma-hoa
<div class="phdr">Mã hóa và giải 
mã</div><div class="list1">Mã hóa giải mã hex, base64, url - Mã hóa md5, sha1, csc32, html sang filelist.
</div>
<!--parser:xtscript-->
Get submit
var $xdd = call chr $val=10
Get text1
Var $input1 = {{$text1}}
get code
if $code==hex1
var $str = call bin2hex $val=$input1
Elseif $code==hex2
var $str = call hex2bin $val=$input1
Elseif $code==base1
var $str = call base64_encode $val=$input1
Elseif $code==base2
var $str = call base64_decode $val=$input1
elseif $code==md5
var $str = call md5 $val=$input1
elseif $code==sha1
var $str = call sha1
$val=$input1
Elseif $code==crc32
var $str = call crc32 $val=$input1
elseif $code==url1
var $str = call rawurlencode $val=$input1
Elseif $code==url2
var $str = call rawurldecode $val=$input1
Elseif $code==filelist
var $input = $input1
var $flags=ENT_QUOTES
var $double_encode=0
var $output = call htmlspecialchars $val=$input;$flags=$flags ;$double_encode=$double_encode
var $output=call htmlspecialchars $val=$output
Var $str = $output
Else
Var $str = Bạn chưa chọn kiểu mã
endif
If $submit
Var $str = $str
Else
Var $str = 
Endif
if $submit
var $antao = <div class="list1" style="color:#FF0000">Đã chuyển đổi</div>
elseif not $submit
var $antao =  <div class="list1" style="color:blueviolet">Ký tự muốn chuyển</div>
endif
print <div id="tao" class="phdr"> Nhập nội dung</div>$antao<div class="list1"><form action="#tao" method="post"><br /><textarea name="text1">$str</textarea></div><div class="list1"><select name="code"><option value="not">Chọn kiểu</option> <option value="hex1"> Mã hóa hex</option><option value="hex2">Giải mã hex</option><option value="base1">Mã hóa base64</option><option value="base2">Giải mã base64</option> <option value="md5">Mã hóa Md5</option><option value="sha1">Mã hóa sha1</option><option value="crc32"> mã hóa csc32</option><option value="url1">Mã hóa url </option><option value="url2">Giải mã url</option><option value="filelist">Mã hóa html sang filelist</option></select></div><div class="list1"><input type="submit" name="submit" value="Chuyển" /> </form></div>
endif
get submit
if $submit
print <div class="list1"><center><a class="like" href="sms:?body=$str">Gửi sms</a></center></div>
endif
<!--/parser:xtscript-->

Copy code

Chia sẻ bởi : KusDinks
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->