XtGem Forum catalog
» » » [Share] Code JavaScript hiển thị kích thước màn hình
Bạn phải để Bình luận
24-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Code khá đơn giản * hiển thị đầy đủ các dạng màn hình điện thoại máy tính *

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
document.write("<p class='nofound'>Kích thước màn hình của máy bạn là: " + screen.width + "x" + screen.height + "</p>");
//]]>
  </script>

Copy code


HDSD: copy code rồi dán vào wap, duyệt *
Demo: [JavaScript Hiển thiu kích thước màn hình]
Đã chỉnh sửa bởi: LeYTi
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->