» » » [Share] Code Công Cụ tiện ích chuyển HTML sang Kí Tự Đặc Biệt kèm CODE
Bạn phải để Bình luận
26-11-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Tính năng: đối với Anh em XTgem thì nó rất có ích trong việc tạo filelist đó :D CODE gồm javascript và HTML thuần nên mã nguồn nào cũng dùng được, xtgem, wapka, wapego...
Code:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function html2entities(){
var re=/[<>"'&]/g
for (i=0; i<arguments.length; i++)
arguments[i].value=arguments[i].value.replace(re, function(m){return replacechar(m)})
}
function replacechar(match){
if (match=="<")
return "&lt;"
else if (match==">")
return "&gt;"
else if (match=="\"")
return "&quot;"
else if (match=="'")
return "&#039;"
else if (match=="&")
return "&amp;"
}
//]]>
</script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
//Character count script
function countit(what){
formcontent=what.form.charcount.value
what.form.displaycount.value=formcontent.length
}
//]]>
</script>
<form>
<textarea name="data1" style="width:100%; height: 200px;overflow:hidden; padding:10px;"></textarea>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<input name="button" type="button" class="abt2" onclick="html2entities(this.form.data1)" onmouseover="this.className='abt2 abt2hov'" onmouseout="this.className='abt2'" value="Convert"> 
<input onmouseover="this.className='abt3 abt3hov'" onmouseout="this.className='abt3'" class="abt3" name="Clear" value="  Clear  " type="reset">   
</div>
</form>
<div style="clear: both;"></div>

Copy code

Demo: http://vnmaster.yn.lt/demo/convert.html
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->

XtGem Forum catalog