Duck hunt
23-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Bước 1: Thêm 1 shoutbox lịch sử:
Ô 1:

Ô 2:
Số tin nhắn để 100, Dòng mới Không Bước 2: Thêm 1 shoutbox lịch sử Ô 1:
Ô 2:
Số tin nhắn để 100, Dòng mới Không Bước 3: Thêm Mã HTML (style)
Bước 4: Thêm Mã Twig


Demo: http://shoutboxgenerator.wap.mu
Nguồn: http://chonguoivotinh.wap.mu
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->