Teya Salat
» » » CSS chống tràn nội dung - Chống tràn chữ trong Wap/Web
Bạn phải để Bình luận
16-05-2017#
admin offline * LYT (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Chúng ta sử dụng thuộc tính word-wrap và sử dụng break-word để chống tràn chữ

Demo: VnMaster

Add code sau vào cuối file css:
*{word-wrap: break-word;}
Copy code

Hoặc add code sau vào cuối html trước thẻ đóng body:
<style rel="stylesheet">
* { 
word-wrap: break-word; 
}
</style>

Copy code

Nguồn: VnMaster
Bạn phải Đăng nhập để Tải những tập tin này!
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->